หากจะกล่าวถึงทรัพย์สินที่คนส่วนใหญ่ให้มูลค่าก็คงไม่พ้นทองคำ เพชร ที่ดิน หรืออาคารสิ่งก่อสร้างเพราะสิ่งเหล่านี้คือทรัพยืสินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ทั้งสิ้น ไม่เพียงแค่นั้นเพราะนับวันทรัพย์สินบางชิ้นอาจจะเพิ่มมูลค่าสูงทวีตัวเลยก็เป็นได้

สินเชื่อบ้าน สามารถเข้าใจได้สองแบบอย่างแรกคือการที่ผู้คนอยากจะมีบ้านแต่กำลังด้านการเงินไม่เอื้ออำนวยก็จะหาสินเชื่อที่สามารถซื้อบ้านได้เรียกว่าสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน และอย่างที่สองคือผู้ที่มีบ้านอยู่แล้ว แต่มีความจำเป็นที่จะต้องการเงินด่วนจึงเปลี่ยนบ้านเป็นเงินเรียกว่าจำนองหรือสินเชื่อจำนอง โดยผู้ที่มีความต้องการขอสินเชื่อควรที่จะทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด

อยากได้สินเชื่อซื้อบ้านต้องทำอย่างไร

ความจริงแล้วการกู้เงินซื้อบ้านไม่ได้หมายความว่าท่านจะดำเนินการซื้อได้เพียงแต่บ้านเท่านั้น ที่ดิน คอนโด อสังหาริมทรัพย์ที่ได้กำหนดไว้ท่านสามารถดำเนินเรื่องของกู้เงินได้ทั้งหมด ดังนั้นไปดูกันดีกว่าว่าก่อนที่ท่านจะดำเนินการท่านควรที่จะรู้ในเรื่องอะไรบ้าง

เลือกธนาคารเพื่อกู้ซื้อบ้าน

เป็นสิ่งแรกที่ท่านควรให้ความสำคัญเนื่องมาจากปัจจุบันนี้มีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งที่คอยให้บริการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย โดยท่านจะต้องมีจุดหมายที่ชัดเจนในเรื่องวงเงินที่ท่านต้องการจะซื้อบ้านเพื่อการเลือกหาธนาคารที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น

อายุ 20 ปี

อายุ 18 ปี

จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เหล่าผู้ขอสินเชื่อทั้งหลายควรที่จะให้ความสนใจและจัดเตรียมให้พร้อมเพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อ

  • เอกสารส่วนบุคคล (เอกสารผู้ขอสินเชื่อ) เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงและสำเนา) หรือทะเบียนบ้าน (ตัวจริงและสำเนา) เป็นต้น
  • เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน ในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับอาชีพของผู้ขอสินเชื่อแต่จะต้องขอย้ำอีกว่าผู้ขอสินเชื่อจะมีอาชีพหรือว่างงานก็สามารถยืนของสินเชื่อได้เหมือนกัน เช่น พนักงานประจำ จะใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (ฉบับจริงเท่านั้น), เจ้าของธุรกิจส่วนตัว: ใบแสดงรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 12 เดือน (ฉบับจริงและสำเนา) ทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการ โดยบางธนาคารอาจจะขอยัญชีย้อนหลังที่สั้นหรือยาวกว่านั้น, ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะใช้ใบแสดงรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน และใบอนุญาตประกอบอาชีพ เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยแบบไหนที่เรียกว่าดี?

ต้องบอกก่อนว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นๆ เพียงอย่างเดียวแต่จะขึ้นอยู่กับสถาวะทางตลาดหรือสภาพของเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ ซึ่งท่านจะต้องติดตามข่าวสารหรืออัพเดตข้อมูลของธนาคารเพื่อประกอกการตัดสินใจของท่าน

สินเชื่อจำนองดีอย่างไร

แม้จะอยู่ในปี 2563 (2020) แล้วแต่หลายคนก็ยังคงสับสนระหว่างสินเชื่อจำนองกับสินเชื่อบ้านว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร สำหรับสนเชื่อจำนอง คือ สินเชื่อที่ธนาคารให้แก่ผู้ที่มีบ้าน คอนโด ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์แล้วต้องการเงินด่วนก็สามารถนำทรัพย์สินเหล่านั้นมาเปลี่ยนเงินด่วนได้

โดยช่องทางการสมัครที่แนะนำ คือ ที่ธนาคารเพราะว่าการทำธุรกรรมประเภทนี้จะต้องดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อการยื่นเรื่องขอสินเชื่ออย่างเป็นระบบ ดังนั้นเพื่อการแสดงวัตถุประสงค์ท่านควรจะไปติดต่อที่ธนาคาร นอกจากนั้นยังเป็นการสอบถามข้อมูลหรือคำแนะนำที่ท่านควรจะได้รับอีกด้วย

อย่างไรก็ตามอาจจะฟังดูเหมือนการกู้เงินหรือการไปกู้ธนาคารแต่คุณจะต้องมีทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้ เพราะจำนวนเงินที่คุณจะได้รับจากสินเชื่อจำนองนี้จะขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สินของคุณด้วย